BAHÇEŞEHİR GÖLVADİ YAPI KOOPERATİFİ


Lokasyonlar

Gölvadi Yapı Kooperatifi’nin Kıymetli üyeleri;

Kooperatif üyelerinin genel kurulda verdiği yetki kapsamında; İstanbul ilinde planlanan lokasyondaki arsa satın alma ve öngörülen süre içinde inşaata başlamak üzere kooperatif yönetim kurulu bir dizi çalışma yaparak arsa satın alma işlemini tamamlamıştır.

Bu kapsamda;

1- 1810/1 sayılı arsanın satın alınması için yönetim kurulunun yaptığı çalışmalar neticesinde öngörülen üyelik sayısına ulaşılamaması nedeniyle bu arsanın alınmasından vazgeçilmiştir.

2- Yönetim kurulu, başlangıçta öngörülen üye sayısının fazlalığı nedeniyle öngörülen sayıya ulaşılamama ihtimalini de gözeterek Temmuz ayı itibariyle alternatif arsa çalışmasını da sürdürmüştür.
Bu kapsamda; başlangıçta öngörülen arsanın alınmasından vazgeçilerek bu arsaya komşu bulunan arsanın alınmasına karar verilmiş, satın alma işlemi tamamlanmış ve arsanın mülkiyeti kooperatifin uhdesine geçirilmiştir.

3- Satın alınan bu yeni arsa üzerinde kooperatifimizin daha önce inşaat yapımı için protokol imzaladığı konsorsiyum müteahhit firma tarafından kat karşılığı inşaat yapılacaktır.

4- Bir hisseye karşılık gelen her üyemize 100 m² alanlı 3+1 daire teslim edilecektir.

5- Üyelerimiz, inşaatın tamamlanmasından önce ödedikleri üyelik bedelleri haricinde inşaata dair herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir.

6- Satın alınan arsa (1455/3,4,5,6 ve 15 nolu parseller) toplam 69 bin m² büyüklüğündedir.

7. Yapılan protokol gereği müteahhit firma Şubat-Mart 2023 tarihinde inşaata başlayacaktır.

İnşaatın şimdiden tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, mutlu bir yuvaya vesile olacak dairelerin teslimi için süreç boyunca üyelerimizin hak ve hukuklarının korunması için azami gayretin gösterileceğinin bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımızla…

Proje Galerisi